A Montech trobem un món de components modulars d'acoblament automàtic de la màxima qualitat i precisió, incloent un exclusiu sistema de transport monorail per a sistemes d'acoblament o logística. Paral·lelament a la construccion de sistemes de transport intel·ligent, n'oferim una programa de cintes transportadores concorde a les necessitats, producte i sector d'aplicació. El disseny i components modulars de les nostres línies FMS permeten una gran flexibilitat, fins i tot a l'ampliació i modificacions d'estacions de treball.

 

     Realitzacions»

     »

     »