PMZ Comatrans els ofereix la millor solució per a problemes d'elevació o desplaçament a través de tres sèries que proporcionen al client solucions amb claveguera|eix de diàmetre des de 18 mm fins a diàmetres de 120 mm (veure actuadors de guibe).
Des de R1/10 a R1/30.
R1/1 a R1/5. 

»